Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Maatregelen uitvaartbranche rondom het Coronavirus

Hieronder beantwoorden wij voor u de meest gestelde vragen over een uitvaart in tijden van het coronavirus.

Veelgestelde vragen

Onderstaand de meest voorkomende vragen in de Coronatijd. Indien u op de vraag klikt, krijgt u ons antwoord.

Hoeveel mensen mag ik uitnodigen voor de plechtigheid?
Het maximumaantal bezoekers van een uitvaart hangt af van de plek van de uitvaart. Vanaf 28 april gelden nieuwe Corona maatregelen waarbij 100 gasten zijn toegestaan. Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden en een vaste zitplaats hebben.
Moeten we in een crematorium ook 1,5 meter afstand houden?
Ja ook in een crematorium geldt de 1,5 meter regel.
Geldt dat ook voor gezinsleden?
In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor gezinsleden. Vooral voor volwassenen. Kleine kinderen mogen natuurlijk wel bij hun ouders zitten.
Mag er een erehaag worden gevormd?
Langs de route naar de begraafplaats of het crematorium worden erehagen getolereerd mits de 1,5 meter afstand regel wordt gehanteerd.
Wat kan ik doen om andere familieleden, vrienden en kennissen toch bij de uitvaart te betrekken?
We bieden de gelegenheid om de uitvaart te streamen. Dat betekent dat degene die niet binnen de 100 personenregel vallen toch nog thuis via de link de uitvaart kunnen volgen. Diverse crematoria bieden deze dienst (soms gratis) inmiddels aan.
Zijn er een beperkt aantal inlog mogelijkheden voor het streamen?
Dit verschilt per uitvaart locatie. Veel crematoria bieden gratis 25 aansluitmogelijkheden/via mail adressen aan. Meer kan met een bijbetaling.
Is er verschil in benadering van de plechtigheid bij een corona patiënt die is komen te overlijden?
Het virus wordt hoofdzakelijk verspreid middels hoesten en niezen. Het RIVM geeft dan ook geen beperkingen aan het opbaren en de uitvaart van een overleden corona patiënt.
Mogen wij indien gewenst ook mee naar de ovenruimte?
Bij elk crematorium gelden andere regels. Het aantal personen hangt af van de beschikbare ruimte.
Mogen wij onze dierbare die niet aan corona is overleden wel zelf wassen en aankleden?
Ja, dat mag. De nabestaanden mogen zelf de verzorging verrichten of aanwezig zijn bij de verzorging. Maak deze wens wel altijd bespreekbaar bij uw uitvaartverzorger. Indien uw dierbare in een verzorgingshuis of ziekenhuis komt te overlijden, hebben we wel met de daar geldende voorschriften te maken. Indien u zelf verzorgt kan het zo zijn dat onze verzorgers dan wel op gepaste afstand aanwijzingen mogen geven. Zij hanteren dan wel de 1,5 meter maatregel.
Hoe lang overleeft het coronavirus nog na het overlijden van de overledene?
Het coronavirus overleeft net als elke andere griepvirus een aantal uren tot maximaal een dag. De verzorging dient echter wel met beschermende maatregelen te worden gedaan. Het RIVM raadt dan ook af dat nabestaanden zelf de laatste zorg verrichten.
Zijn er beperkingen aan het opbaren van de overledene?
Nee, de overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum opgebaard worden. De kist mag zowel open als dicht.
Zijn er beperkingen in het contact met de nabestaanden van de overledene bij een corona geval?
Momenteel mogen er geen handen geschud worden. Ook de behoeft om hun een knuffel te geven moet u helaas achterwege laten. U dient natuurlijk 1,5 meter afstand te houden. Indien u twijfelt over uw eigen gezondheid, blijf dan a.u.b. thuis.
Wat is het advies voor contact met de nabestaanden bij het “regelgesprek / aannamegesprek”?
Als de nabestaanden klachten hebben, zoals luchtwegklachten met of zonder koorts en/of benauwdheid, die kunnen passen bij het coronavirus, dan is een fysiek bezoek onwenselijk. Het regelgesprek wordt dan via de telefoon of ander communicatiemiddel gevoerd.
Welke regels gelden er voor uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances; gelegenheden waar grote groepen personen bij elkaar komen?
Vanaf heden geldt een maximum aantal personen van honderd personen. Wel moet er altijd 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen gegarandeerd zijn. Het aantal toe te laten personen is afhankelijk van de ruimte om hieraan te kunnen voldoen. Ook geldt de huidige, algemene gedragsregel: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn.
Mag thanatopraxie/balsemen op een met het coronavirus besmette overledene plaatsvinden?
Ja, dat mag, als hierbij de hygiënemaatregelen genomen worden die voor de uitvaartbranche gelden.
Wanneer moet handhygiëne worden toegepast?
Het is belangrijk om altijd handhygiëne uit te voeren bij elk contact met de overledene. Na het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene. Zie: handhygiëne voor het goed uitvoeren daarvan. Ook bij het betreden van de ruimte waar afscheid wordt genomen en/of waar de plechtigheid plaats vind altijd handhygiëne toepassen.
Is er een mondkapjes plicht?
Ja, alle uitvaart instellingen hebben een mondkapjes plicht. Neem dus altijd een mondkapje mee indien u uitgenodigd wordt voor een plechtigheid.